Keynote van Ilias El Hadioui

Gelijke kansen in diverse klassen

Over het transformatief docentschap in een stedelijke schoolcultuur

In zijn key note gaat El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. In het bijzonder gaat hij in op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.

Curriculum Vitae van Ilias El Hadioui

Iliass El Hadioui, MSc (1983) is in 2006 cum laude afgestudeerd in de Sociologie aan de Erasmus Universiteit in de richting Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Vanaf 2006 tot 2011 heeft hij daar vakken in de theoretische sociologie en stadssociologie gedoceerd. Vanaf 2011 is hij gevraagd, als wetenschappelijk docent, te bouwen aan de nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen met een grootstedelijk profiel. Sinds de oprichting van deze opleiding doceert en co├Ârdineert daar hij als wetenschappelijk docent de eigen vakken Stadssociologie van Onderwijs en Opvoeding (B1) en Wetenschapsfilosofie (B3) en begeleidt aldaar studenten tijdens hun scriptiefase. Tevens schrijft hij daar zijn proefschrift over sociale inclusie- en exclusieprocessen onder Rotterdamse schoolgaande jongeren.

Naast deze wetenschappelijke activiteiten maakt El Hadioui zich sterk om in Nederland wetenschappelijke inzichten te vertalen naar het publieke debat en het onderwijsveld omtrent pedagogische en onderwijskundige vraagstukken in een grootstedelijke omgeving. In die hoedanigheid verzorgt hij lezingen en masterclasses voor een breed publiek, waaronder docenten, schoolleiders, ambtenaren en andere professionals. El Hadioui publiceerde diverse wetenschappelijke artikelen en essays. In juli 2011 heeft Uitgeverij Van Gennep zijn meest bekende essay Hoe de straat de school binnendringt. Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur gepubliceerd nadat in 2010 het wetenschappelijke artikel De Straten-Generaal van Rotterdam gepubliceerd is in het tijdschrift Pedagogiek.

Samen met zijn team docent-coaches/onderzoekers heeft hij de Transformatieve School Methode ontwikkeld; een cultuurveranderings- en professionaliseringstraject voor grootstedelijke onderwijslocaties waarin docenten worden geprofessionaliseerd in het managen van de groepsdynamiek in hun klas. Hij is in die hoedanigheid sinds 2014 programmaleider van De Transformatieve School (vmbo-mbo-lijn) dat tot stand gekomen is door een samenwerkingsverband tussen de ministeries SZW en BZK en vier scholengemeenschappen in de G3. Sinds 2016 is hij tevens onderzoeksleider in het Sociaal Lab 010 waarin hij samen met zijn team, in opdracht van de gemeente Rotterdam de TS-Methode door ontwikkelt voor havo/vwo en gymnasium locaties. Vanaf 2017 is tevens het Sociaal Lab 070 geactiveerd via een samenwerking tussen het ministerie van OCW, de gemeente Den Haag en een aantal Haagse scholen waarbinnen hij betrokken is als adviseur. Ten slotte is hij vanaf 2017 programmaleider binnen de Leergemeenschap Slotervaart (Sociaal Lab 020) waarin een basisschool, een vmbo-locatie en een mbo-locatie gezamenlijk de TS-Methode implementeren in het licht van de doorlopende leerlijn in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie (ministerie van OCW) en de gemeente Amsterdam. De onderzoekslijn wordt uitgevoerd vanuit het Institute for Societal Resilience en de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij vanaf 2017 operationeel is als onderzoeksleider.

Aanmelden voor de conferentie?