Gelijke kansen in diverse klassen

ilias-detail

Gelijke kansen in diverse klassen

Gelijke kansen in diverse klassen

ilias-detail

Workshop

In deze workshop neemt Iliass El Hadioui de onderwijsprofessionals mee in de praktische mechanismen die ten grondslag liggen aan deze micro-transformaties in het klaslokaal. Hij baseert zich hier op de resultaten uit het Transformatieve School onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen onder docenten in geobserveerde lessensituaties op stedelijke onderwijslocaties.

ilias-body

Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders m.b.t. deze cultuurverandering. Dit laatste aspect bespreekt hij in het kader van de conclusie uit het laatste inspectierapport over het gesignaleerde probleem van  kansenongelijkheid in het bijzonder op scholen die een diverse populatie leerlingen in huis hebben.

Aanmelden voor de conferentie?