Discriminatie op stage- en arbeidsmarkt; wat betekent dat voor lesgeven en studenten?

eva_klooster

Eva Klooster

Klooster doet onderzoek op terrein van onderwijs en diversiteit en is op projectbasis verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut.

Eva Klooster

Klooster doet onderzoek op terrein van onderwijs en diversiteit en is op projectbasis verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut.

eva_klooster

Focus op de kansen

Deze workshop focust op de kansen van studenten op de stage en arbeidsmarkt, en op hoe docenten die kunnen versterken via het reageren op discriminatie én het benadrukken van volwaardig burgerschap.

eva

Discriminatie

Een deel van de studenten uit de stedelijke volkswijken gaat vooral in de eigen omgeving op zoek naar stages. Naast motieven als gemak en bekendheid met eigen netwerk, speelt discriminatie én angst voor discriminatie een rol.

Dit blijkt uit recent onderzoek (Klooster, E. Kocak, S, Day, M. KIS 2016) dat het startpunt zal vormen van deze workshop. Naast een kort overzicht van actuele onderzoeken, geeft deze workshop zicht op de handelingsperspectieven van docenten om met dit complexe vraagstuk om te gaan.

Aanmelden voor de conferentie?