De transformatieve school: niet drie maar vier ladders?

marc

Marc van der Meer

Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg, onafhankelijk wetenschappelijk adviseur van S-BB, adviseur bij de Amsterdamse MBO-agenda.

Marc van der Meer

Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg, onafhankelijk wetenschappelijk adviseur van S-BB, adviseur bij de Amsterdamse MBO-agenda.

marc

BPV

BPV is een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs. Het oefenen van een beroep in een concrete werkomgeving is het onderscheidende element van het beroepsonderwijs ten opzichte van het funderend onderwijs. Hoe dat in praktijk werkt is echter niet zo goed bekend. Bovendien verandert de arbeidsmarkt van karakter. Daar worden meer eisen gesteld aan werkenden, ook is sprake van flexibilisering en upgrading. Hoe stel je nu de kwaliteit van het praktijkleren vast?

marc_profiel

Leren in de beroepspraktijk

Volgens een recente internationaal overzichtsartikel van Rob Swager en collega’s is er niet één integrale benadering van het leren in de beroepspraktijk. Er bestaat vaak een grote afstand tussen de theorie en de praktijk. Men benut de hulpmiddelen niet voldoende en de leercultuur van werkomgevingen schiet tekort. Het is daarom nodig te komen tot intensievere samenwerking tussen school en bedrijf.

De suggestie zou kunnen zijn: stel leerervaringen centraal. Start bij wat studenten ‘kunnen’, niet bij wat zij ‘moeten’. Reguleer hun taakuitvoering en structureer de begeleiding. Bevorder een leeromgeving waar een student zich optimaal kan ontwikkelen.

In de workshop wordt hierover kort de stand van zaken uit de doeken gedaan. Vervolgens wordt op interactieve wijze verkend hoe onderwijsteams kunnen werken aan een verbetering van de BPV. Aan het slot worden verschillende suggesties voor verbetering samengevat.

Aanmelden voor de conferentie?