Burgerschap in de stad

Dialooggroep burgerschap

Dialooggroep burgerschap

Burgerschap in de stad

Hoe voer je als leraar een eerlijk, open gesprek in de klas over een maatschappelijk gevoelig onderwerp? Zoals over homoseksualiteit of over religie? Wat is daarvoor nodig?

dialooggroepburgerschap

Amsterdam heeft een voortrekkersrol. Leraren moeten hier vaker gesprekken over moeilijke onderwerpen voeren. Amsterdam is de meest multiculturele stad ter wereld, tegelijkertijd is Amsterdam sterk gesegregeerd. De Amsterdamse dialooggroep Burgerschap in het onderwijs is een brede groep die bestaat uit leraren uit alle onderwijslagen, van basisonderwijs tot voorgezet- en beroepsonderwijs. Samen met de Hogeschool van Amsterdam doen zij aanbevelingen om het burgerschapsonderwijs in de stad aan te jagen. Tijdens de workshops onderzoeken we hoe we in de klas het gesprek over moeilijke onderwerpen kunnen voeren. Zoals over homoseksualiteit, Zwarte Piet, de Holocaust, Turkije en de Nederlandse identiteit.

Aanmelden voor de conferentie?