Workshops

Tijdens de conferentie zijn er verschillende workshops. Je kunt je keuze voor de workshops doorgeven op de aanmeldpagina.

Tip: lees eerst de beschrijvingen van de workshops voordat je naar de aanmeldpagina gaat.

De keynote van Iliass El Hadioui

Gelijke kansen in diverse klassen

Over het transformatief docentschap in een stedelijk schoolcultuur.

De verschillende workshops

iliass_profiel

Gelijke kansen in diverse klassen

Iliass El Hadioui

– Stadsocioloog en programmaleider Transformatieve School

In deze workshop neemt Iliass El Hadioui de onderwijsprofessionals mee in de praktische mechanismen die ten grondslag liggen aan deze micro-transformaties in het klaslokaal…

gert

Vorming, een vitaal onderdeel van het mbo-onderwijs

Gert Biesta

– Onderwijspedagoog en hoogleraar

Gert Biesta benadrukt dat al het onderwijs jongeren niet alleen moet kwalificeren (kennis en vaardigheden) maar ook moet socialiseren (wegwijs maken in de wereld). Maar dat is niet alles. Jongeren moeten ook zin hebben om in die wereld te zijn en moeten de wil hebben om het daar met elkaar uit te houden. Dat heeft te maken met volwassen in de wereld willen zijn. Welke bijdrage zou het onderwijs daar aan kunnen leveren? En wat betekent dat voor de docent?

marc_profiel

De transformatieve school: niet drie maar vier ladders? Inspelen op de BPV als de grootstedelijke arbeidsmarkt verandert.

Marc van der Meer

– Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg, onafhankelijk wetenschappelijk adviseur van S-BB, adviseur bij de Amsterdamse MBO-agenda.

BPV is een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs. Het oefenen van een beroep in een concrete werkomgeving is het onderscheidende element van het beroepsonderwijs ten opzichte van het funderend onderwijs. Hoe dat in praktijk werkt is echter niet zo goed bekend…

dialooggroepburgerschap

Burgerschap in de stad

Dialooggroep burgerschap

Hoe voer je als leraar een eerlijk, open gesprek in de klas over een maatschappelijk gevoelig onderwerp? Zoals over homoseksualiteit of over religie? Wat is daarvoor nodig?

hessel_profiel

Hoe voer je gesprekken over ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen?

Hessel Nieuwelink

– Senior Lecturer-researcher at Hogeschool van Amsterdam

Veel docenten ervaren dat maatschappelijke tegenstellingen de klas binnenkomen. Zeker in een stad als Amsterdam wordt dat als een ingewikkeld en urgent punt ervaren. Bij veel mbo-opleidingen is dit een aandachtspunt maar leraren weten echter lang niet altijd goed hoe zij dat aan moeten pakken…

eva

Discriminatie op stage- en arbeidsmarkt; wat betekent dat voor lesgeven en studenten?

Eva Klooster

– Klooster doet onderzoek op terrein van onderwijs en diversiteit en is op projectbasis verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut.

Deze workshop focust op de kansen van studenten op de stage en arbeidsmarkt, en op hoe docenten die kunnen versterken via het reageren op discriminatie én het benadrukken van volwaardig burgerschap…

zoe

Mediawijsheid in het onderwijs

Practoraat Mediawijsheid

Van alle 21ste eeuwse vaardigheden wordt digitale geletterdheid, inclusief mediawijsheid gezien als de vaardigheid die het meest kenmerkend is voor de 21ste eeuw. Soms lijkt het zo dat studenten zo ‘knoppenvaardig’ zijn, maar echte wijsheid ontbreekt vaak…

jeroenslot

Achtergrond van mbo-studenten en doorstroom naar de arbeidsmarkt

Jeroen Slot
– Hoofd Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam

Lotje Cohen
– Senior onderzoeker afdeling Onderzoek & Statistiek

Amsterdam is een superdiverse stad. Maar dat betekent niet dat iedereen elkaar ontmoet of met elkaar omgaat. Sterker nog, na het basisonderwijs gaan de onderwijsloopbanen voor verschillende groepen sterk uiteenlopen.
In deze workshop willen we op basis van Amsterdamse gegevens laten zien welke plaats het mbo-onderwijs inneemt in het totale aanbod…

skillz

Skillz

Naomi Rijke en Nergiz Karaman

– Stage/projectcoördinator en docent Skillz bij ROCTOP, Trainer straatcultuur voor professionals die met jongeren werken

Skillz is een training die de studenten bewust maakt van hun eigen gedrag en van de keuzes die ze daarin hebben, zodat ze uit de slachtofferrol stappen. Het is zo ontworpen dat studenten gaan nadenken over hoe zij zelf in het leven staan en hoe zij zelf regie hebben over de consequenties van hun eigen keuzes. Dat maakt dat ze zich sterker voelen en meer in hun eigen kracht staan. De onderwerpen als bijvoorbeeld (seksuele) assertiviteit en feedback worden op een manier behandeld met ze die aansluit op hun belevingswereld…

mbo college west

Kennisdeling van docenten voor docenten en schoolleiders over transformatief handelen in de klas.

docententeam MBO College West

Op MBO College West van het ROC van Amsterdam volgen alle medewerkers sinds 2014 het professionaliseringstraject binnen de Transformatieve School. In deze workshop vertellen docenten en de opleidingsmanager hoe dat in de praktijk gaat en wat het de docenten oplevert…