Over de conferentie

Ontmoet je collega’s!

De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is simpel: alle docenten in Amsterdam hebben te maken met straatcultuur in de school en hebben niet altijd een antwoord. Iliass El Hadioui heeft met zijn essay ‘Hoe de straatcultuur de school binnendringt’ en de methodiek van de Transformatieve School een praktisch antwoord geformuleerd. De toepassing ervan op MBO College West heeft een positief effect: docenten kunnen de methodiek concreet toepassen in de les. Ook het onderkennen van deze grootstedelijke dynamiek en de methodische pedagogisch- didactische aanpak creëert een leer-en leefklimaat waarin studenten, docenten en medewerkers zich kunnen focussen op het onderwijs.

Iliass El Hadioui zal deze werkwijze toelichten. Ook de andere sprekers en workshopleiders zoals Gert Biesta, Eva Klooster, Marc van der Meer en de vele mbo-docenten richten hun focus op het grootstedelijke.

Naast de keynote van Iliass El Hadioui is er veel ruimte gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan. Kennis delen staat centraal.

Deze conferentie wordt georganiseerd vanuit de Amsterdamse MBO-Agenda. Dit is de gezamenlijke agenda, waarin de gemeente en alle Amsterdamse mbo-instellingen inzetten op sterk middelbaar beroepsonderwijs voor nu en in de toekomst. Onderwijs dat kwalitatief goed is, jongeren een succesvolle schoolloopbaan biedt en hen goed voorbereidt op de eisen van de (regionale) arbeidsmarkt en samenleving.